תקשורת זוגית

תקשורת זוגיתאיך בונים תקשורת זוגית טובה?

תקשורת זוגית היא דרך המלך לבניה ולטיפוח של קשר זוגי מספק. זהו הכלי העיקרי שבאמצעותו בני אדם יוצרים קשר וממשיכים בו. השפה המילולית וגם זו הבלתימילולית היא האמצעי הראשון במעלה המאפשר זאת.

מה מטרותיה העיקריות של התקשורת הזוגית?

המטרה הראשונה היא הבנה הדדית. ההבנה הזו נבנית קודם כל על הקשבה ורק בהמשך על דיבור. אם אני מקשיב כדי להבין את בת זוגי, אני בונה תשתית להבנה שאני רוצה ממנה. אם שני בני זוג ישאפו קודם כל להבין ורק אחר כך להיות מובנים, שניהם ישיגו את ההבנה ההדדית.

מטרה שניה של התקשורת הזוגית היא העמקת ההיכרות בין שניכם. איך מעמיקה ההיכרות שלכם? כשאתם מקדישים זמן לעתים קרובות לעדכן זו את זה במה שעובר עליכם ביום-יום, לשתף במחשבות ורגשות הקשורות לעצמכם ולחלומותיכם האישיים והזוגיים, לתוכניות שלכם ולהתלבטויות שלכם.

כשההיכרות מעמיקה, אתם משיגים מטרה חשובה נוספת והיא חיזוק האמון ההדדי. כשאתם חושפים את עצמכם עוד ועוד ומקבלים בתמורה חשיפה של בן ובת הזוג, הכנות והפתיחות מחזקות את האמון שלכם זה בזה.

תקשורת המבוססת על הבנה, היכרות ואמון היא כלי מעולה למשא ומתן בין בני הזוג על חילוקי הדעות והבעיות הקיימים בכל מערכת זוגית, גם המוצלחות ביותר.

מהי תקשורת זוגית טובה?

תקשורת זוגית טובה היא זו ששומרת על התיאום בין בני הזוג. התיאום הזה חשוב כדי שהמסלולים האישיים של שניכם יובילו אל אותו יעד לאורך זמן. בואו נקח כדוגמא מטוס הממריא וטס לאורך נתיב אוירי מתוכנן. בגלל רוחות ונסיבות שונות, מדי פעם הוא סוטה מעט מהנתיב הזה. כדי להגיע בזמן את היעד בו הוא אמור לנחות, עליו לתקן כל הזמן את הסטייה ולחזור לכיוון הנכון. סטיה קלה מאד, אם לא תתוקן, תביא את המטוס בעוד כמה אלפי ק"מ הרחק מהיעד המקורי.

גם בני זוג, רבים מדי לצערנו, סוטים מהנתיב. מאחר שהיציאה מהמסלול היא קלה בתחילה, היא כמעט לא מורגשת. לכן רבים מגיעים להכרה שהם התרחקו זה מזו רק כאשר הפער כבר גדול.

תקשורת זוגית יעילה צריכה לקרות לעתים קרובות, אפילו קרובות מאד. זוכרים את הטיפ הקודם, על זמן יחד? עשו לכם זמנים לדבר לא על הילדים, הכסף והסידורים, אלא על עצמכם, על מה משמח אתכם, ממה אתם מודאגים, מה אתם רוצים להשיג.

הנה כמה עקרונות ומיומנויות העשויות לשפר את התקשורת שלכם

בהירות

אחד המיתוסים של האהבה הוא, שאהובי או אהובתי יבינו בעצמם מה אני רוצה, וגם ללא דיבור יחושו ויידעו מה אני צריך או צריכה. הדבר אכן קורה לפעמים, אבל בדרך כלל האחריות מוטלת עלי להביע את עצמי כך שרצונותי וצרכי יובנו כראוי, כפי שהתכוונתי.

לכן רצוי לומר במונחים קונקרטיים ומפורשים את רצוני. לא רצוי להסתפק בהכללות. אם, למשל, אני זקוק לחיבוק כשאני עצוב ומצוברח, כדאי לי לבקש חיבוק ולא להסתפק בבקשה מבת זוגי שתראה לי שהיא אוהבת אותי.

קיצור

תקשורת יעילה מורכבת מאמירות קצרות, לא ארוכות מדי ולא טלגרפיות מדי. אמירות ארוכות מדי מייגעות את השומע והוא מאבד את סבלנותו ומפסיק להקשיב. אמירות קצרות מדי אינן מביעות את המסר במלואו ומשאירות יותר מדי מקום לפרשנות, העלולה להיות מוטעית.

את מידת הפירוט או התמציתיות הנחוצה לכל אחד מכם, ובהתאם למצבים השונים בהם אתם נמצאים, תלמדו במשך הזמן. אימון והסתגלות הדדית יביאו אתכם לדיאלוג שהוא נכון עבורכם. ברור שאין נוסחאות מדוייקות לכך, אבל חשובה המודעות ועוד יותר ממנה חשוב האימון והתירגול.

פתיחות

דושיח פתוח פירושו קשר שאין בו הסתרה או הימנעות מכוונת מנושאים מסויימים. כאשר בני הזוג בוטחים זה בזה ואינם חוששים להעלות כל נושא שהוא, עשוי להתקיים ביניהם דושיח פתוח. תהליך כזה יכול לחזק את יסודות הקשר הזוגי ולמנוע איהבנות ופרשנות מוטעית של מצבים שונים בחייהם המשותפים.

אחריות

מסר אחראי הנו מסר האומר משהו על המדבר, "אני…". המדבר לוקח על עצמו אחריות לרגשותיו, לרצונותיו ולצרכיו. מסר לא אחראי הוא מסר המתייחס לשומע, "את…" או "אתה…" מסר מאשים הוא דוגמא למסר שאין בו לקיחת אחריות.

תקשורת אחראית אומרת מה אני קולט, מתארת איך אני מבין את המצב, מה אני חושב או מהי המסקנה שלי מהבנת המצב, ומה אני מרגיש.

דברו לעתים קרובות, בבהירות, בקיצור ומתוך פתיחות ואחריות וברצון הדדי להבין איש את רעותו ואשה את בן זוגה.

השארת תגובה